Вибрационно сито:

 

       

        Предназначение

        Виброситата се използват за разделяне на по-едрите от по-дребните частици съдържащи се в нееднородни смеси. Посредством вибромотор се разделят по-едрите отпадъчни елементи, като едрината на отделените частици, се определя от типа на използваната ситова мрежа.

        Технически характеристики

       Максимална производителност за цимент и сух пясък - 10 t/h
       Заложен вибромотор SPV3.8 B-00 - 0.35; 1500 об/мин / 380V; 50  Hz. KW
       Височина - 1091 mm
       Широчина - 1068 mm
       Дължина  - 1640 mm
       Маса - 190 kг.