Шнек:

       

        Предназначение

        На входа на шнека се подава насипен материал. Посредством електродвигателя и редуктора се придава въртеливо движение на винта. При въртенето му, той избутва материала към изхода на шнека, където се подава към следващото звено на инсталацията.

        Основни компоненти на шнека

Корпус - цилиндричен, или коритообразен
Вход - за подаване на транспортирания материал
Изход - за извеждане на транспортирания материал
Мотор-редуктор
(Междинен лагер - необходим при голяма дължина)
Винт-спирала - с външен/вътрешен диаметри и стъпка
Лагери                                           

       

Технически характеристики

Производителност - m3/h (примерно 25)
Ел. Мотор - kW (примерно 3; избира се според производителността)
Редуктор             - избира се според производителността, размерите и
                             другите изисквания на заданието
Дължина             - mm (примерно 5500; според изискванията на
                                   инсталацията)
Диаметър на изхода - mm (примерно 240)                                                     

Нестандартни шнекове и спирали (витки)

Външен диаметър                          - до 1000 mm
Дебелина на спиралата (витката) - до 30 mm
Дължина на шнека                         - до 20 m

Троен шнек

Голямо изображение

Коритообразни шнекове

Коритообразни шнекове

Голямо изображение

Нестандартна витка 10mm (1)

Голямо изображение

Нестандартна витка 10mm (2)

Голямо изображение

Нестандартна витка 10mm (3)

Голямо изображение