Сухи строителни смеси:

         Системи за производство на сухи строителни смеси от 6 до 10 t / h

 

         Продуктовата гама от високотехнологични изделия има широк спектър на приложение в различни области:

  • производство на машини и съоръжения за инсталации за производство на сухи строителни смеси и течни мазилки;

  • производство на комбинирани фуражни смеси, мелничарска и маслодобивна индустрии;

  • хранително вкусова промишленост;

  • пакетажни машини, теглоизмерващи и дозиращи системи.

        Високата производителност, надеждност и качество са характерни за предлаганите изделия.

        Технологичните процеси се автоматизират с най-съвременна техника и субективното въздействие се намалява до минимум.
        Използваните програмируеми контролери и операторски станции за визуализация на актуалното състояние на обектите позволяват непрекъснат контрол и възможност за архивиране в база от данни на настъпилите събития.

         Системите се изграждат на модулен принцип, който позволява гъвкаво проектиране, многовариантност и възможност за предлагане на отделни компоненти:

  • микро- и макродозиране;

  • смесване;

  • транспортиране;

  • пакетиране;

  • аспирационни и пневмотранспортни системи;

  • сушилни и др.