Сушилни:

 

          Сушилно-охлаждащ агрегат/СОА/ е предназначен за сушене и охлаждане на пясък, който намира приложение в строителната и други промишлености.

          Технически характеристики

 • Производителност на сух пясък - 5 t/h
 • Начална влажност на пясъка - 8-3 %
 • Крайна влажност на пясъка - ок. 0°C
 • Крайна температура на пясъка при температура на окр.среда(2°0 C) - 0°C-ок 30°C
 • Гориво - природен газ или нефт
 • Потребление - природен газ, макс.50 (m3/h); нефт – kg х макс.45
 • Мощност на вентилатора на сушилната камера -11 kW
 • Мощност на вентилатора на охлаждащата камера -10 kW
 • Температура на продукта на горене
  - в горивната камера - 40-80°С
  - в сушилната камера - около 70°С