Производството на пелети от дървесна биомаса е възобновяема, енергоспестяваща и екологична технология. Като суровини за тази инсталация може да се използват:

-             - дървесни стърготини;

-             - отпадъци от горите – храсти, клони, дървесна кора.

 

          Последователност в технологията при производството на пелети  Q = 1 t/h

Подаване на суровината – (1)

Раздробяване – (2)

Изсушаване – (3)

Пресоване / пелетизиране – (4)

Охлаждане – (5)

Пресоване – (6)

Пакетиране – (7)

 

(1)          (1)   Подаване на суровината

  Подаването на суровината се извършва посредством бункер и транспортна лента /или редлер/, които транспортират материала до раздробяващата машина.

 

        (2)   Раздробяване

  За раздробяването се използва чукова дробилка. Тя е подходящя за смилане на храсти, клони и дървесни кори. След смилането големината на суровината е не повече от 3-5 мм в диаметър, което я прави подходяща за понататъшно палетизиране.

 

        (3)   Изсушаване

      За суровини, които имат влажност повече от 12 % е необходимо да се инсталира сушилня. Там суровината се изсушава до влажност под 12 %. В сушилнята с висока скорост се подава горещ въздух до 250 0С. Получава се обмен между горещия въздух и суровината. В сушилния процес чистият студен въздух се нагрява в горивна камера (поз.3.1) и  се подава към сушилнята. Чрез спирална захранваща система – поз.3 /сушилня шнекова/ навлажненият материал, размесен с горещия въздух се транспортира до разтоварващия блок (поз.3.2). Изсушеният материал се разтоварва с циклон-филтър, а използваният въздух се освобождава в атмосферата.

 

        (4)   Пресоване

      Пресата за производство на пелети е снабдена с автоматична система за контролиране на температурата и е проектирана да произвежда дървесни пелети с висока плътност.

 

        (5)   Охлаждане

        Охлаждането се осъществява с машина тип “Охладител”. Тя има цилиндрично-конусна форма. Топлите пелети постъпват през централния отвор и попадат на една решетка /скара/. Студен въздух се засмуква от вентилатор, преминава през решетката и влиза в контакт с горещите пелети. В охладителя е монтирана бъркалка, която се задвижва от мотор-редуктор и инверторно се управляват оборотите й в зависимост от температурата на пелетите.

 

(6)          (6)   Пресяване

        След охладителя е монтирано плоско контролно сито. Предназначението му е да отсява счупените пелети и случайно попаднали боклуци.

 

        (7)   Пакетиране

        Пакетирането се извършва на пакетажна машина за отворени торби

 

Модел на линията Първи изглед

    

 Голямо изображение

 

Модел на линията Втори изглед

    

 Голямо изображение

 

Модел на линията Поглед отгоре

Голямо изображение

 

Модел на линията Поглед отстрани

Голямо изображение