Биомасата от растителен произход, като източник на енергия, се използва все повече и повече. Растително гориво може да се получава и без специална култивация - просто използвайки това, което буквално лежи под краката ни.

На първо място – това е сламата, оставаща по полетата в огромни количества. Използването на слама дава възможност за развитието на децентрализирана енергетика,използваща местни видове горива.

Сламата е доста трудно да се използва като суровина за директно изгаряне, поради ниската й плътност. За да се получи качествено гориво, сламата трябва да се подложи на преработка, резултатът от която е - горивни гранули (пелети).   

      Линията за пелети от слама се състои от:

 1. Транспорт на ролки, бали слама (11 m.; 0,25 kW мотор-редуктор с

  честотен преобразувател,две вериги; размери, мм:

  L = 11426; B = 1700; H = 2260).  

 2. Мелница-резачка, до 1,3 t / час; двигател на ротора - 37kW.

 3. Циклон с шлюзов затвор,с 1,5 kW мотор-редуктор.

 4. Бункер с бъркалка

 5. Шнек към преса

 6. Преса

 7. Охладител

 8. Елеватор

 9. Пакетиращ агрегат

 10. Оборудване за пречистване на въздуха.  

 11. Ел. шкаф за управление.

        Смилането сеизвършва в два етапа. Първо сеизвършва смилане на рулата и балите, след което суровината постъпва в дробилка, където тя се раздробява доразмер на частиците, необходим за гранулиране. Целият процес на смилане е насочен към смаляване на фракцията на изходнатасуровинина, за да се "улесни" работата на прес-гранулатора.Правило едно: колкото по-малки частици попадат в прес-камерата, толкова по-малко е натоварването на двигателя, матрицата и ролките. Съответно, експлоатационният живот на пресата се увеличава. След раздробяването полученият материал се пресова в твърди гранули с еднаква форма. Степента на намаляванена размера е около 7 - 8 пъти. Готовите пелети се пакетират на пакетажна машина

Големи икономии на енергия при производството на пелети от слама дава това, че сламата (при правилно съхранение), не изисква допълнително изсушаване.

Електрическата мощност на целия комплекс за производство на пелети от слама е 190 kW.

Установено е, че калоричността на гранулите е 4111 kcal/kg, а плътността - 610,7 kg/m3. Тези данни показват, че гранулите от слама по калоричност и плътност съответстват на пелетите от дървесни стърготини.

 

Модел на линията Първи изглед

    

 Голямо изображение

 

Модел на линията Втори изглед

    

 Голямо изображение