Бетонови възли:

 

 

Стационарен бетонов възел

      Основни компоненти

 • основна рама
 • скипов подемник
 • бункер от 4 секции за инертни материали
 • тензометрична везна с бункер и изнасяща лента
 • силози за цимент
 • везна за цимент
 • везна за дозиране на вода или разходомер
 • блок за управление

      Техническа характеристика

 • производителност - 58 m3/h
 • обем на смесителя - 1500 L
 • силози за цимент за 40 m3
 • бункер четворен 4 x 12 m3
 • количка-скип с обща маса 2600 kg
 • дозираща везна за цимент с обем 1000 L
 • бункер на везна за вода с вместимост 150 L
 • налягане в пневматичната система 6,5-8 bar