Нашите клиенти:

Част от списъка на нашите клиенти

Изработка на инсталация за дозиране на отпадъци от пластмаса

   

Изработка на система за дозиране на ксантогенат за флотационно отделение на обогатителен комплекс "Елаците" - с. Мирково

  

 

Изработка и монтаж на два силоза за пясък и цимент с шнеков транспорт към везни за дозиране в смесител

    

  

Изработка на инсталация за транспорт на оловен прах

       

 

Изработка на оборудване за инсталация за дробене на варовик (2014 г.)