Фирма СИКА-99 ООД е създадена през 1990 г. като продължение на направление “Промишлено претегляне” към Института по автоматизация. За изминалите години във фирмата са произведени и реализирани над 200 автомобилни везни от различен тип, над 100 опаковъчни машини, 50-60 дозиращи машини, както и системи и комплексни автоматизирани технологични линии с използване на теглоизмервателни устройства, както в страната, така и в чужбина.

           През този период е усвоено производството на тензометрични силоизмерватели и специализирана електронна апаратура за тях. Все по-голямо внимание във фирмата се обръща на подобряването на техническите показатели, на създаването на специализирани теглоизмервателни устройства, съобразени с изискванията на конкретния клиент, както и на свързаните с тях спомагателни устройства - захранващи и затварящи апарати, бункери, платформи, обезпрашителни инсталации, сита, спомагателни конструкции и др.

           Фирмата разполага с опитни специалисти - технолози, конструктори, електронни специалисти и изпълнители, както и с мощна производствена база, позволяващи качествено и бързо производство, доставка, монтаж и предаване под ключ.

           На разположение на клиентите на фирмата е добре организирана сервизна дейност, позволяваща гаранционно и извънгаранционно обслужване в изключително кратки срокове.

  Брошура на СИКА-99  

  Референтен лист на СИКА-99

bg16rfop002-2073